جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.

۱۴۰۲/۰۲/۰۸

مشاوره حقوقی چک | وکیل چک تهران

۱۴۰۱/۰۶/۲۶

دادخواست مطالبه وجه چک و نکات آن

۱۴۰۱/۰۱/۰۲

اجراییه چک و نحوه صدور آن | وکیل چک

۱۴۰۰/۱۲/۱۰

اعسار از هزینه دادرسی | نحوه طرح دعوی

۱۴۰۰/۱۱/۲۱

وصول چک و انواع روش های آن

۱۴۰۰/۱۱/۱۵

چک برگشتی و نحوه وصول آن

۱۴۰۰/۰۸/۰۷

واخواست سفته و نحوه انجام آن

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

خیار تاخیر ثمن معامله و شرایط استفاده از آن

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

فرار از دین | معامله به قصد فرار از دین