جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.

۱۴۰۳/۰۱/۲۳

وکیل خیانت در امانت | حق الوکاله و شرایط

۱۴۰۳/۰۱/۱۶

وکیل رابطه نامشروع در تهران

۱۴۰۰/۰۹/۲۴

قذف و مجازات آن

۱۴۰۰/۰۸/۲۰

ورود به عنف و مجازات آن

۱۴۰۰/۰۸/۱۶

دستور جلب | جلب عادی و جلب سیار

۱۴۰۰/۰۸/۰۷

تجاوز به عنف و مجازات آن

۱۴۰۰/۰۸/۰۴

چک بلامحل و مجازات آن

۱۴۰۰/۰۸/۰۲

ترک انفاق و مجازات آن

۱۳۹۹/۰۴/۱۶

دیه اعضای بدن