جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.

۱۴۰۲/۱۲/۱۸

وکیل خلع ید متخصص

۱۴۰۲/۰۹/۰۵

وکیل تخلیه | بهترین وکیل تهران

۱۴۰۰/۰۹/۲۴

اجرت المثل ایام تصرف و نحوه محاسبه

۱۴۰۰/۰۹/۱۲

گواهی عدم افراز و نحوه اخذ آن

۱۳۹۹/۰۴/۰۵

سند تک برگ

۱۳۹۹/۰۲/۱۲

گواهی عدم حضور در دفتر اسناد رسمی

۱۳۹۹/۰۱/۱۸

مراحل الزام به تنظیم سند

۱۳۹۸/۱۲/۲۳

وکیل فروش ملک مشاع

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

خلع ید مال مشاعی